Olga Chmielowska
Notariusz

O Kancelarii

Serdecznie witam na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej Olgi Chmielowskiej.

Kancelaria Notarialna mieści się na pierwszym piętrze budynku nr 6 przy ulicy Staszica w Krośnie.
Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:00. Istnieje również możliwość dokonania czynności poza wyznaczonymi godzinami lub w dzień wolny od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu osobiście lub telefonicznie.

Wszelkie porady prawne dotyczące czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie w siedzibie Kancelarii, jak również telefonicznie bądź drogą mailową.
Czynności notarialnych notariusz dokonuje w siedzibie Kancelarii, bądź na życzenie klienta w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Notariusz Olga Chmielowska zapewnia indywidualne podejście do każdego klienta dokonując pełnego spektrum czynności notarialnych objętych ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie.

Czynności Notarialne

 

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Opłaty

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Czynności notarialne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wobec czego do pobieranej taksy notarialnej doliczany jest podatek VAT wg obowiązującej stawki.

Oprócz taksy notarialnej notariusz w imieniu państwa polskiego pobiera dodatkowe podatki i opłaty tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę sądową, a następnie przekazuje pobrane opłaty i podatki na rachunki odpowiednich instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości opłaty za dokonanie konkretnej czynności notarialnej wskazany jest kontakt osobisty, telefoniczny, bądź mailowy.

Kontakt

ul. Staszica 6, 38-400 Krosno, Polska

13 43 692 17